Psychologie Vsetín a Bystřice pod Hostýnem


Téměř každý člověk se někdy dostane do situace, kdy potřebuje pomoc odborníka. V psychologické ordinaci ve Vsetíně i Bystřici pod Hostýnem je pro Vás PhDr. Alexandra Švecová. Má všechny odpovídající atestace pro práci ve zdravotnictví - specializaci pro oblast diagnostiky dětí i dospělých, atestaci pro výkon psychoterapeuta i specializaci v oblasti dětské psychologie. Zaměřuje se převážně na dopravní psychologii. Ordinace má dlouholetou tradici již přes 30 let.
 

  • Soudní znalec v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie dětí i dospělých a dopravní psychologie. PhDr. Švecová je zapsána do seznamu soudních znalců u Krajského soudu v Ostravě od roku 1986 pod č. Spr. 2636/86.
  • Vyšetření řidičů: Dopravně psychologické vyšetření dle Zákona o silničním provozu č. 133/2011 Sb., § 87a, odst. 4 je akreditováno Ministerstvem dopravy. PhDr. Alexandra Švecová (rozhodnutí Ministerstva ČR č.72/2012-160-OST/2) a PhDr. Lenka Bukovská (rozhodnutí Ministerstva ČR č.73/2012-160-OST/1). Psychologové jsou členy Asociace dopravních psychologů ČR.

Provádíme vyšetření způsobilosti k řízení motorových vozidel u řidičů profesionálů pro osobní i nákladní dopravu řidičů i autobusů. Vyšetřujeme řidiče vnitrostátní i zahraniční dopravy, řidiče automobilů vysokých tonáží, nebezpečných nákladů, řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě, vyšetření učitelů autoškol i taxislužby.

Dále provádíme vyšetření řidičů amatérů, kteří žádají o navrácení řidičského průkazu po vybodování, autonehodách, řízení pod vlivem alkoholu či návykových látek atp.

Dopravněpsychologické vyšetření je ze zákona nutným podkladem pro závěreční rozhodnutí lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Cena vyšetření je 1500 Kč. Je k němu potřeba přinést výpis z evidenční karty řidiče.


  • Vyšetření pedagogických pracovníků školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči podle § 18a zákona č. 109/2002 Sb. Číslo akreditace Ministerstva školství PhDr. Švecové 27 326/2005-25-20.

V obou ordinacích pak lze nabídnout jak psychodiagnostiku, tak terapii dětí i dospělých. Jedná se o terapie individuální, párové, manželské, rodinné, skupinové - jednou týdně provozujeme psychoterapeutické skupiny klientů se závislostmi, které mají letitou tradici. Slouží k upevňování přesvědčení o abstinenci po léčbě v PL, k motivaci klientů, kteří se chtějí pro takovou léčbu rozhodnout. Vítáme v nich jak klienty samotné, tak jejich rodinné příslušníky, kteří jsou většinou pro svého blízkého největší motivací k léčbě.

Zabýváme se problematikou nadměrného pití alkoholu, kouření i laborování s drogami. Zde poskytujeme rady jak uživatelům samotným, tak rodičům a partnerům takových klientů.

Provádíme vývojovou diagnostiku dětí se zaměřením na míru opoždění u všech diagnostických kategorií, například u DMO - dětská mozková obrna, progresivní svalová dystrofie, syndromu ADHD (porucha koncentrace pozornosti a hyperaktivita), poruch autistického spektra (aspergerův syndrom). Poskytujeme rady ohledně školní zralosti, zvládání školních problémů, volby povolání atd.

Další okruhy např. pomočování denní i noční, pokakávání (po vyloučení organické příčiny lékařem), koktavost, poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie).

Ordinace se specializují na léčbu úzkostí, fobií, depresí, sebepoškozování a mezilidských vztahů pomocí kognitivně behaviorální terapie i dalších psychoterapeutických technik.

Jsme zaměřeni na zvládání krizových situací, zejména sebevražedných myšlenek, prožívání traumatu po silně stresujících událostech, např. po znásilnění, přepadení, stalkingu - nebezpečném pronásledování a vyhrožování.

Řešíme problematiku domácího násilí, podpory při truchlení po ztrátě blízkého člověka.

Úzce spolupracujeme s ostatními odbornými pracovišti, zejména s obvodními lékaři, ambulantními neurology a psychiatry, psychiatrickými léčebnami, fakultními nemocnicemi atp.
 

psycholog

Nabízíme tyto služby

  • Klinická psychologie
  • Dopravní psychologie
  • Psychologie dětí
  • Psychologie dospělých
Máme smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Klinická vyšetření a psychoterapie je poskytována zdarma.

Psycholog Vsetín

Pokud potřebujete odbornou pomoc psychologa, neváhejte nás kontaktovat a navštívit.


Psychologie Vsetín - kontaktní informace:

Ordinace ve Vsetíně:
Na Příkopě 814, 755 01 Vsetín, 2. patro, číslo dveří 309

Ordinační doba:
Všechny pracovní dny 8 - 16 hodin, je nutno se osobně či telefonicky objednat. 

______________________________________________________________
Ordinace v Bystřici pod Hostýnem:
Nádražní 455, 768 61 Bystřice pod Hostýnem  

Ordinační doba:
Pondělí a čtvrtek 8 - 16 hodin, je nutno se osobně či telefonicky objednat.
______________________________________________________________

Kontaktní osoby:

PhDr. Alexandra Švecová - vyšetření řidičů
Tel.: 605 158 766
E-mail: svecova.alexandra@centrum.cz

PhDr. Lenka Bukovská - vyšetření řidičů
Tel.:  604 822 174
E-mail: lenka.files@seznam.cz

Pro vyšetřování pedagogů: PhDr. Alexandra Švecová - tel.: 605 158 766
Pro vyšetřování  řidičů: PhDr. Alexandra Švecová - tel.:  605 158 766 a
PhDr. Lenka Bukovská 604 822 174
(členky Asociace dopravních psychologů ČR) 
 

Obě ordinace jsou bezbariérové.


psychologie Vsetín pomoc


psychologická ambulance


Naše ordinace naleznete ve Vsetíně a v Bystřici pod Hostýnem. Obě ordinace jsou bezbariérové.

Klinická psychologie Vsetín - ordinace
Psychologie Vsetín - ordinace v Bystřice pod Hostýnem